Glima

Glima är en isländsk nationalsport, en kampsport som har anor från vikingatiden. Den i dag mest kända formen, byxtag, har endast överlevt på Island i obruten tradition. På dagens isländska språk betyder ordet glima brottning. Till exempel heter jujutsu på isländska, japansk glima. Men nu talar vi om originalet glima som vikingarna utövade. Byxtag, går ut på att från upprättstående ställning fälla motståndaren genom att greppa tag i motståndarens byxor och få denne att tappa balansen och falla. Förr var det, på grund av vida och säckiga byxor, lätt att få ett bra grepp. I dag använder man sig av speciella ”glimabälten” för att kunna få ett bra grepp.

Utövades även i Sverige

den isländska nationalsporten Glima utövades även i Sverige under 1700- och 1800-talet, den så kallade allmogetiden och under sommar-OS i Stockholm 1912 var glima med som uppvisningssport. En variant av glima kallad ryggtag, ibland också livtag, ryggkast eller ryggspänna, har i Sverige levt kvar i de gutiska lekarna på Gotland. Ursprungligen fanns det tre former av glima. Den nu vanligast förekommande formen, byxtag, samt ryggkast och lösa tag. Den sistnämnda påminner om vanlig fribrottning och har delvis fått en renässans under senare år, men då kallats kamp-glima,strids-glima eller combat glima. Ordet glima är fornnordiskt och kan bland annat översättas till kvick rörelse.

Glima är tillbaka i Sverige

I Sverige fick Glima under 1990-talet en renässans och det finns sedan dess ett antal klubbar runt om i landet, som tränar och utövar sporten regelbundet. Det finns både kvinnliga och manliga utövare, och mixade matcher förekommer, även om man vanligtvis tävlar varje kön för sig. De flesta av klubbarna håller även nybörjarkurser och flera av dem gör uppvisningsmatcher, speciellt i samband med vikinga-arrangemang. Svenska mästerskapen i Glima arrangeras numera varje år och regelverket som följs så väl vid svenska som vid internationella tävlingar bestäms av Viking Glima Federation, som också är den enda instans som får utbilda och godkänna instruktörer i glimas olika grenar.