Rodd

Rodd är en atletisk sport som kräver stor disciplin och stor samarbetsförmåga, eftersom man i de flesta grenarna inom rodd ska ro synkroniserat med de andra i laget. Rodden har sitt ursprung i Storbritannien, där den moderna rodden tog sin början som en universitetssport i form av tävlingar på Themsen mellan lag från Cambridge och Oxford. Dessa tävlingar började hållas 1829, men inte förrän i slutet av 1800-talet, närmare bestämt 1892, grundades det Internationella roddförbundet. Året därefter hölls de första internationella mästerskapen i form av EM. Rodd har varit en olympisk gren sedan de första olympiska spelen hölls i Aten 1896.

Även i Sverige har rodden sina rötter inom universitetsvärlden, då Stockholms nation vid Uppsala universitet bildade en roddsektion år 1877, och för det syftet köpte en kapproddbåt av modellen inriggad fyra. Året därefter bildade även Göteborgs nation en roddsektion, och det fanns vid det här laget tre roddklubbar även i andra delar av landet. Svenska Roddförbundet bildades 1904 och det första svenska mästerskapet hölls året därefter i Stockholm.

Roddens studentikosa bakgrund lever kvar än idag, då studentrodd räknas som egen disciplin inom sporten. Studentrodd utövas i de flesta stora studentstäderna i Sverige: Stockholm, Göteborg, Uppsala, Jönköping, Lund och Västerås. Att sporten först kom till Sverige via Uppsalas studenter märks eftersom studentrodden har störst förankring där. Uppsala Akademiska Roddsällskap är till exempel den enda studentroddklubben som är medlem i Svenska Roddförbundet.Rodd 1

Tävlingsrodd sker på lugna vatten, som långsmala insjöar och floder. Tävlingsbanorna ska vara 2000 meter långa, och roddlagen delas in i klasser efter båttyp, kön och ålder. I Sverige kan man till exempel, förutom de klassiska smala och lätta roddbåtarna, också tävla i klasser som kallas tiohuggarrodd (där båtarna är stora och tunga, och ros av tio man) och kyrkbåtsrodd (där båtarnas konstruktion bygger på vikingaskepp). Det finns också en disciplin som kallas kustrodd. Utövarna av kustrodd kallar det ”riktig rodd”, och kanske har de rätt att säga det, då denna disciplin kräver mycket fysisk och psykisk kraft. Kustrodd sker nämligen inte på lugna vatten, utan på havet, där vågor och vind kan ställa till problem.

Om du vill börja med rodd i vuxen ålder finns en roddförening för så kallade Masters, det vill säga alla över 27 som vill träna rodd.